Click to order
Cart
Ваше замовлення
Total: 
Після оформлення, ми подзвонимо Вам для остаточного підтвердження
Ваше імя та прізвище
Телефон
Номер вашого номерного знаку
Серія та номер тех.паспорту, дата видачі
Серія та номер паспорту, дата видачі або серія та номер водійського посвідчення, дата видачі
Доставка
Мiсто та номер вiддiлення, якщо обрали Нова Пошта
Payment method

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

М. ЛЬВІВ «01» СЕРПНЯ 2016 Р.
Компанія NICKEL, надалі іменується «ПРОДАВЕЦЬ», з однієї сторони, та

Клієнт, в подальшому іменується «ПОКУПЕЦЬ», інформація про якого зазначена у відповідному документі, що засвідчує передачу Товару, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони») уклали цей ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Основні поняття та визначення термінів:

Компанія NICKEL - Юридичні особи різної організаційно-правової форми та фізичні особи підприємці, що мають ексклюзивні права на використання сайту http://nickel.ua та торгової марки NICKEL®.

Договір публічної оферти - договір, в якому Компанія NICKEL взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів ПОКУПЦЯМ, які до неї звернуться (роздрібна торгівля і т.д.), надалі іменується «Договір».

Публічна оферта - це пропозиція Компанії NICKEL укласти певний договір цивільно-правового характеру, адресовану конкретним суб'єктам пропозицію, чітко виражає наміри Компанії, яка пропонує товар чи послугу.

Товар – перелік найменувань Товарів та послуг, представлений на сайті та у прайс-листі ПРОДАВЦЯ.

Вартість Товару – визначена Сторонами ціна замовлення з урахуванням вартості доставки, згідно заповненої ПОКУПЦЕМ Заяви на сайті ПРОДАВЦЯ.

ПОКУПЕЦЬ – юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа чи громадське формування яка (яке) здійснює оплату за Товар та є його набувачем.

ПРОДАВЕЦЬ – Компанія NICKEL, яка за відповідну винагороду передає (продає) ПОКУПЦЮ Товар.

Заява - це офіційне замовлення ПОКУПЦЯ на сайті або в точках продажу ПРОДАВЦЯ, в якому викладається інформація про Товар, який бажає придбати ПОКУПЕЦЬ.

Сайт ПРОДАВЦЯ – веб-сторінка ПРОДАВЦЯ за електронною адресою: http://nickel.ua, доступна у мережі Інтернет, яка наповнена інформацією про Товар.

ЗАМОВЛЕННЯ – дія, що засвідчує рішення ПОКУПЦЯ придбати Товар, вказаний у товарній пропозиції точок продажу, чи на сайті ПРОДАВЦЯ

Документ, що засвідчує передачу товару – належно засвідчені Сторонами видаткова накладна та/або Акт приймання-передачі Товару, Акт виконаних робіт (наданих послуг).

Розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, разрахункова квитанція, тощо), що підтверджує факт отримання коштів від ПОКУПЦЯ, надрукований або заповнений вручну ПРОДАВЦЕМ.

Точки продажу ПРОДАВЦЯ – це місце здійснення господарської діяльності ПРОДАВЦЯ, у якому проводиться ЗАМОВЛЕННЯ Товару ПОКУПЦЕМ та передача Товару від ПРОДАВЦЯ ПОКУПЦЕВІ (окрім випадків здійснення ЗАМОВЛЕННЯ на сайті ПРОДАВЦЯ та обрання іншого способу доставки Товару).

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну чи юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована

1.2. Даний Договір є публічною офертою відповідно до ст. 633, ст. 698, ст. 699 Цивільного кодексу України і містить всі істотні умови здійснення купівлі-продажу дистанційним способом, а саме через сайт ПРОДАВЦЯ та/або Точки продажу, та його умови є однакові для всіх ПОКУПЦІВ.

1.3. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов'язковими для ПРОДАВЦЯ та ПОКУПЦЯ. Перед початком виконання умов даного Договору кожен ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору.

1.4. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору (договору публічної оферти на сайті ПРОДАВЦЯ) є факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ в Точках продажу ПРОДАВЦЯ та/або натисканням на посилання "ЗАМОВИТИ" на сайті ПРОДАВЦЯ, та оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цього договору.

1.5. Укладаючи цей Договір, ПОКУПЕЦЬ підтверджує, що цілком і повністю відомий, зрозумілий та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо ПОКУПЕЦЬ є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Також ПОКУПЕЦЬ підтвержує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, обсяг прав ПОКУПЦЯ, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

1.6. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання, з моменту отримання ПРОДАВЦЕМ замовлення у вигляді замовлення на сайті ПРОДАВЦЯ від ПОКУПЦЯ та/або оплати ПОКУПЦЕМ замовленого Товару чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати у власність ПОКУПЦЯ Товар, перелік та повна вартість якого визначається у відповідних документах, що засвідчують передачу Товару ПОКУПЦЮ. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується прийняти Товар та сплатити за нього на умовах цього Договору.

2.2. ПОКУПЕЦЬ може ознайомитись з асортиментом, характеристиками Товару, ціновою пропозицією на нього на офіційному сайті ПРОДАВЦЯ та/або прай-листі ПРОДАВЦЯ в Точках продажу.

3. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

3.1. Якість Товару, що передається у власність ПОКУПЦЯ, повинна відповідати вимогам та нормам, встановлених для такої категорії Товарів (у відповідних документах).

3.2. Виготовлення всіх дублікатів номерних знаків відбувається згідно: згідно державних стандартів технічних умов, що визначені чинним законодавством для такого роду товарів.

4. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ

4.1. Моментом переходу права власності на Товар від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ вважається дата підписання Сторонами відповідного документу, що засвідчує передачу Товару ПОКУПЦЮ.
5. ДОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Якщо ПОКУПЕЦЬ замовив Товар без доставки, він може самостійно забрати (отримати) замовленний Товар в Точках продажу ПРОДАВЦЯ за вказаними адресами на сайті ПРОДАВЦЯ.

5.2. Доставка Товару здійснюєтся ПРОДАВЦЕМ у спосіб визначений ПОКУПЦЕМ на сайті ПРОДАВЦЯ у відповідному Замовленні на Товар.

5.3. Доставка замовленного Товару здійснюєтся ПРОДАВЦЕМ за допомогою служб доставки в залежності від місця і способу доставки, що визначається ПОКУПЦЕМ у відповідному Замовленні на Товар.

5.4. Оплата за достаку Товару здійснюється за рахунок ПОКУПЦЯ.
6. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний:

- передати у власність ПОКУПЦЕВІ Товар на умовах даного Договору;

- у випадку необхідності зміни вартості Товару, ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується повідомити про це ПОКУПЦЯ;

- забезпечити доставку Товару у відповідності до обраного ПОКУПЦЕМ варіанту доставки.

6.2. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний:

- вчасно здійснювати оплату за цим Договором в розмірі, на умовах і в порядку, визначених цим Договором;

- надавати достовірну інформацію ПРОДАВЦЮ, яка стосується виконання цього Договору;

- використовувати Товар за призначенням. А саме: а) у випадку ЗАМОВЛЕННЯ Товару (як сувенірної продукції), ПОКУПЕЦЬ гарантує, що використовуватиме даний Товар лише за призначенням, тобто як сувенірний виріб; б) цим Договором ПОКУПЕЦЬ попереджений про заборону використання номерних знаків як реєстраційних номерних знаків для транспортних засобів, що не належать вказаному при Замовлені транспортному засобу або суперечать чинному законодавству України.

6.3. Права ПРОДАВЦЯ:

- вимагати від ПОКУПЦЯ прийняття Товару, що відповідає умовам визначеним в Договорі та додатках до нього;

- передавати частково або повністю право виконання цього Договору третім особам;

- призупинити виконання Договору у разі порушення ПОКУПЦЕМ вимог п. 6.2 цього Договору.

6.4. Права ПОКУПЦЯ:

- вимагати від ПРОДАВЦЯ передачі оплаченого Товару;

- якщо ПРОДАВЕЦЬ передав ПОКУПЦЕВІ Товар, що не відповідає умовам, встановлених у відповідних документах, що засвідчують передачу Товару ПОКУПЦЮ, ПОКУПЕЦЬ має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо він вже оплачений, та вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми, або заміни неякісного Товару.
7. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Загальна вартість переданого Товару визначена у відповідних документах, що засвідчують передачу Товару ПОКУПЦЮ.

7.2. Оплата вартості Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України:

у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Торгових точок ПРОДАВЦЯ;

у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ;

у іншій формі, що не заборонена законодавством України.

7.3. ПОКУПЕЦЬ оплачує Товар на умовах передоплати у розмірі 100% від вартості відповідного Товару та/або послуги.

7.4. Датою оплати вартості Товару вважається дата надходження грошових коштів у касу Торгових точок ПРОДАВЦЯ, чи на поточний рахунок ПРОДАВЦЯ.

7.5. Сторони за домовленістю можуть визначити інший порядок здійснення оплати за Товар.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

8.2. За надання недостовірної інформації, що стосується виконання цього Договору, Покупець несе адміністративну та кримінальну відповідальність.

8.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

9.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

9.3. Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна письмово не пізніше п'яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс-мажору, припинення виконання своїх зобов'язань із проектом врегулювання взаємних зобов'язань.

9.4. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

9.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

10. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони вживають заходів щодо вирішення спорів та розбіжностей шляхом переговорів.

10.2. У випадку недосягнення згоди, спори вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Даний Договір набирає чинності для ПОКУПЦЯ з моменту опублікування даного договору.

11.2. Даний договір для кожного окремого ПОКУПЦЯ набирає чинності з моменту здійснення ЗАМОВЛЕННЯ Товару, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань згідно умов даного Договору.
12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Сторони визнають можливість обміну між собою інформацією (документами) за допомогою засобів електронної пошти. Зазначений обмін має юридичні наслідки щодо укладання, зміни і припинення даного Договору у випадку подальшого письмового підтвердження Сторонами будь якої умови, погодженої за допомогою засобів електронної пошти.

12.2. Відносини Сторін, що неврегульовані даним Договором, регламентуються відповідними нормами чинного законодавства України.

12.3. Зміни умов даного Договору, його припинення відбувається шляхом опублікування Продавцем відповідних змін. Припинення даного договору, не звільняє сторони від відповідальності за зобов'язання, що виникли підчас дії цього Договору.

12.4. Місцезнаходження та реквізити ПРОДАВЦЯ зазначаються у відповідних документах, що засвідчують передачу Товару ПОКУПЦЮ.

12.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

12.6. Сторони домовилися, що мають право використовувати факсимільний підпис (факсиміле) при підписанні первинних документів, що складаються на виконання цього Договору.

Завантажити договір